Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber, at drive investeringsvirksomhed og foretage kapitalanbringelser, samt udføre konsulentvirksomhed.

Selskabet er partner med KD-Kapital (en del af KDselskaberne). DVL Invest varetager opgaven i forhold til at finde og vurdere investeringsobjekter, samt efterfølgende deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet i disse virksomheder.

Selskaberne tilbyder kapital & ledelse primært til udvikling og vækst, der lægges vægt på et længerevarende ejerskab og ikke en tidsbegrænset investeringshorisont.

Involveringen i disse selskaber vil ske gennem bestyrelsesposter og/eller en konsulentrolle i virksomheden.

Fokus vil være danske virksomheder med et solidt fundament og klart vækst potentiale indenfor handel, industri og service, herunder:

  • Vækst virksomheder med en etableret og stabil indtjening.
  • Turnaround virksomheder med adgang til nøglemedarbejdere, med attraktive udviklingsmuligheder på kort og mellemlang sigt.
  • Generationsskiftevirksomheder, MBO og MBI som ønsker et glidende generationsskifte. Kravet til disse virksomheder vil være en etableret markedsposition og en stabil indtjening.

Udover ovenstående lægges der vægt på følgende:

  • at virksomhedernes værdier & normer er forenelige.
  • at virksomheden har en kompetent ledelse som kan eksekverer.
  • at personerne bag Idéen og forretningen ligeledes tager en økonomisk risiko